Međuzavisnost rentabilnosti i likvidnosti primjenom panel VAR modela

Aljoša Šestanović, Bojan Tomić, Dolores Pušar Banović
2021 Ekonomski Pregled  
Cilj istraživanja je, empirijskom konfirmacijom, utvrditi postojanje međuzavisnosti rentabilnosti i likvidnosti. Uzorak obuhvaća dvadeset nefinancijskih društava uvrštenih u barem jedan od dioničkih agregatnih ili sektorskih indeksa Zagrebačke burze. Panel podatci obuhvaćaju vremensko razdoblje od devet godina, počevši od 2009. godine do zaključno s obuhvatom 2017. godine. Istraživanje međusobnog kauzaliteta provedeno je Granger-ovim testom uzročnosti prilagođenog panel formulaciji podataka. U
more » ... adu se koristi model panel vektorske autoregresije u sklopu koje je obrađena analiza strukture modela: ortogonalna dekompozicija varijanci prognostičkih pogrešaka i analiza ortogonalne funkcije impulsnih odziva. Rezultati pokazuju značajnu uzročnost varijabli rentabilnosti (prinos na ukupnu imovinu i prinos na vlastiti kapital) na koeficijente tekuće i ubrzane likvidnosti. S druge strane, nije utvrđena značajna uzročnost koeficijenata likvidnosti na varijable rentabilnosti. Rezultati su u skladu s očekivanjima iz financijske teorije prema kojoj postojanje značajne likvidnosti u društvu per se ne znači i značajan utjecaj na varijable rentabilnosti. Istraživanje je provedeno na ograničenom uzorku burzovno kotiranih društva na Zagrebačkoj burzi, što s obzirom na rezultate ovog istraživanja, sugerira provedbu sličnih istraživanja na širem uzorku društava uvrštenih na inozemnim burzama radi daljnje verifikacije rezultata. Originalnost istraživanja leži u sveobuhvatnoj sistematizaciji radova koji su istraživali kauzalnost profitabilnosti (i rentabilnosti) i likvidnosti, te izvornom pristupu testiranju međusobnih uzročnosti varijabli likvidnosti i rentabilnosti koristeći kompleksnije alate statističke analize.
doi:10.32910/ep.72.6.5 fatcat:xltf6ar4mjehlfaly3kg2ck5se