POSSIBILITIES FOR IMPLEMENTATION OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OF LOCAL BUDGETS WORLD`S EXPERIENCE
МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Andriana Belya
2019 PROBLEMS OF SYSTEMIC APPROACH IN THE ECONOMY  
У статті висвітлено основні засади світового досвіду управління місцевими бюджетами державними органами нагляду та контролю. Проаналізовано фінансовий контроль місцевих бюджетів в умовах мінливої української економіки. Розглянуто основні підходи до архітектури побудови системи державного контролю місцевих органів влади та самоврядування. Виокремлено головні, на думку автора, чинники незалежності та об'єктивності не лише органів контролю в країнах Європейського Союзу, а й очільників та
more » ... иків цих установ. Окремо проаналізовано сфери повноважень установи, що здійснює державний фінансовий контроль у країнах Європейського Союзу. Запропоновано шляхи вдосконалення існуючої архітектури державного фінансового контролю бюджетів місцевих громад, ураховуючи світовий досвід та стандарти Лімської декларації, у тому числі імунітет, власні джерела наповнення бюджету Рахункової палати, надання ширших правових компетенцій тощо. Ключові слова: ОТГ, місцевий бюджет, державний фінансовий контроль.
doi:10.32782/2520-2200/2019-3-46 fatcat:4nrb7kovrzc2vjugtikimboig4