Διαφοροποίηση μονοκυττάρων προς ενδοθηλιακά κύτταρα: καλλιέργεια σε σταθερά υποστρώματα

Ηρώ Γ. Κολιάκου
2018
Καθώς ηλικιακά ο παγκόσμιος πληθυσμός μεγαλώνει και το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για έρευνα στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής. Οι θεραπείες με βάση τα βλαστοκύτταρα και τα βιοϋλικά αποτελούν σημαντικό κομμάτι του παραπάνω κλάδου, το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και αφορά την αντιμετώπιση των νοσημάτων φθοράς. Στόχος είναι να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός βιοϋλικών και κυττάρων για την αναγέννηση του πάσχοντα ιστού. Τα τελευταία χρόνια μια νέα
more » ... ή σειρά απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα, η οποία έχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε πολλαπλές νέες κυτταρικές σειρές οι οποίες μπορούν να έχουν εφαρμογές στην αναγεννητική ιατρική. Τα κύτταρα αυτά ονομάζονται πολυδύναμα κύτταρα μονοκυτταρικής προέλευσης (MOMCs). Τα MOMCs είναι ένας κυτταρικός πληθυσμός με μορφολογία ινοβλάστη και μοναδικό φαινότυπο θετικό για τους δείκτες CD14, CD45 και CD34. Τα MOMCs έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται in vitro σε πολλούς κυτταρικούς τύπους συμπεριλαμβανομένων των οστικών, χονδροκυττάρων, λιποκυττάρων, σκελετικών, καρδιακών, προενδοθηλιακών και ενδοθηλιακών κυττάρων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα καλύπτουν τον αυλό των αγγείων, συμβάλλουν τη φυσιολογική ροή του αίματος και με τη μορφή των προενδοθηλιακών κυττάρων δημιουργούν αγγειογένεση σε περιοχές ισχαιμίας, εξασφαλίζοντας την οξυγόνωση και επιβίωση των οργάνων. Ο συνδυασμός τους με ικριώματα εξασφαλίζει την διαφοροποίηση τους, την μακρόχρονη παραμονή και δράση τους στις πάσχουσες περιοχές. Στη μελέτη αυτή δημιουργήθηκαν νανοσύνθετα υμένια πολυκαπρολακτόνης (PCL) επικαλυμμένα με ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία δημιουργήθηκαν από τα MOMCs. Ο συνδυασμός των εν λόγω κυττάρων και ικριωμάτων παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία. Τα νανοϋμένια εμπλουτίστηκαν, με τη μέθοδο spin coating, με διάφορα πρόσθετα, όπως νανοσύνθετα υμένια PCL με νανοσωλήνες πυριτίου (SiO2 ntbs), νανοσωματίδια στροντίου, νανοϋδροξυαπατίτη (SrHA), νανοσωματίδια νανοϋδροξυαπατίτη (nHAp nrds) και νανοσωματίδια βιοενεργού γυαλιού ενισχυμένα με στρόντιο (SrnBG) ώστε [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.300535 fatcat:kvrywgrzobbrrbgpyupq4mo46e