Problems of cibercularity in Ukraine
Проблеми протидії кіберзлочинності в Україні

M.P. Fedorov, Lviv University of Trade and Economics
2018 Vìsnik Lʹvìvsʹkogo torgovelʹno-ekonomìÄ?nogo unìversitetu  
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ Анотація. У статті досліджується державно-правовий механізм протидії кіберзлочинності в Україні. Аналізуються основні положення чинних законодавчих та інших підзаконних актів. Що регулюють відносини у сфері захисту прав та законних інтересів держави, юридичних та фізичних осіб від злочинних посягань у інформаційно-цифровій сфері. Розглядається діяльність державних органів та їх структур, що спеціалізуються на питаннях забезпечення інформаційної та
more » ... ербезпеки держави та її суб'єктів. Результатом проведеного дослідження є сформульовані обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України у сфері кіберзахисту, покращення діяльності спеціалізованих державних органів, що протидіють кіберзагрозам.
doi:10.36477/2616-7611-2018-07-24 fatcat:vl7cdxos3nbp5mvhnrgjia2wca