Reakcje Organizmu Zawodników Cross-Fit Na Wykonanie Workoutu "Fran"

Kosendiak Jan, Lipska Adrianna, Borkowski Jacek, Grobelna Joanna
2017 Zenodo  
Wykonanie treningu Fran powoduje istotne zmiany w homeostazie sportowca.Czas trwania wysiłku wykazuje bardzo słabą korelację ze stażem treningowym. Największą korelację czasu wysiłku ze zmierzonym parametrem wykazuje aktywność kinazy kreatynowej przed wysiłkiem. Ta zależność sugeruje, że próby najszybciej wykonują osoby stale intensywnie trenujące. Badani osiągali HR max w około pierwszej minucie wysiłku i utrzymywali podobną wartość do końca trwania próby. Stężenie mleczanu 3 minuty po wysiłku
more » ... 3 minuty po wysiłku średnio wynosiło 16,8 mmol/l, co klasyfikuje workout do wysiłków kwasomlekowych. Kilkuminutowy, intensywny trening miał wpływ na uszkodzenia włókien mięśniowych 4 i 24 godziny po wysiłku.
doi:10.5281/zenodo.1422828 fatcat:olmpzmld35gb5dxktd4glz7s7m