The evaluation of neurovascular function in patients with liver diseases
肝疾患にみられた寒冷刺激への血管反応低下と末梢神経機能の関係

Yoshifusa AIZAWA, Takao SUNAGA, Akira SHIBATA, Yasuko YUASA, Yasutaka AKAGI, Kazuya SAKAI, Yoshihei HIRASAWA, Hiroshi SASAKI
1979 Kanzo  
doi:10.2957/kanzo.20.335 fatcat:6dyuhzfqfzdqxfhr2ugejl2w5a