Funbo Lövsta-ett historiskt perspektiv

Mariette Manktelow, Samverkanskoordinator Slu
unpublished
Ur brev från 8 och 14 november 1746: "Högwälborne Herr Baron. Mycken tack för senast och för stort nöje på Löfstad: jag har allt sedan ej fått tala ett ord om blommor." "Gifwe Gud att jag fick muntligen tala ett ord med Herr Baronen snart på Löfstad och njuta af en god afton, så rolig som sist."
fatcat:5bkagacdsbczbngtnd3mztetlu