THE FORMATION OF COMPETITIVENESS TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEX REGIONS UNDER SUSTAINABLE DEVELOPMENT

V Levitskіy
unpublished
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу». Тернопіль. 15-17 жовтня 2015 року УДК 234.45 Левицький В.О., к.і.н, доц. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
fatcat:nvocre2d4bfitaujsipmfniq5a