Dokumentasjonen av ernæringspraksis i spesialist=helsetjenesten er mangelfull

Ken Åge Kårstad, Nina Rydland Olsen, Kari Sygnestveit, Gro Jamtvedt, Morten Aarflot, Randi J. Tangvik
2018 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleienf.2018.72857 fatcat:eblnpa522vfxxlwq6dx2tcufla