The properties of the cement screeds with the addition of polypropylene fibres and the shrinkage-reducing admixture

Rada Radulovic, Dragica Jevtic, Vlastimir Radonjanin
2016 Gradjevinski materijali i konstrukcije  
UVOD Iscrpno i realno definisanje zahteva koji se postavljaju za građevinske materijale, u zavisnosti od funkcije koju u složenom sistemu objekta konkretan materijal ima, kao i tehnički podaci o svim relevantnim karakteristikama, osnov su za pravilan izbor, primenu i ugradnju pogodnih građevinskih materijala. Danas se savremene konstrukcije grade u kombinacijama raznovrsnih, fizički posebnih ali funkcionalno međusobno povezanih materijala, što nameće potrebu da se materijali posmatraju u sprezi
more » ... s konstrukcijom. Paralelno s tzv. tradicionalnim materijalima, u primeni je čitav niz novih, industrijski proizvedenih materijala, prilagođenih zahtevima i funkcijama savremenog graditeljstva. Iako se danas cementna košuljica-estrih u velikom obimu izvodi primenom "gotovih", fabrički proizvedenih materijala, što predstavlja veliki korak napred, uz koje se najčešće ne dobijaju tehnički listovi s podacima dovoljnim za poznavanje, pravilan izbor i primenu, u okviru klasičnog postupka njihovog izvođenja najčešće se ne propisuju neophodne fizičko-mehaničke, reološke i tehnološke karakteristike datih malterskih kompozicija. Brojna ispitivanja pokazuju da se svojstva cementnih košuljica, koja po definiciji predstavljaju sloj dobro zbijene Mr Rada M. Radulović, dipl.inž.građ.
doi:10.5937/grmk1601017r fatcat:b6vv5ouyena3hofbtpnx37w43q