Darülmuallimat Mezunları ve İstihdamı

Sevim Ceylan Dumanoğlu
2017 Cappadocia Journal of History and Social Sciences  
Osmanlı Devleti'nde ilk kız öğretmen okulu Darülmuallimat, Tanzimat döneminde 1870 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Devletin son yıllarında ise ülkenin başlıca vilayetlerinde yaygınlaştırılmıştır. Mektebin temel amacı, kızlar için açılan ilk ve orta dereceli mekteplere bayan öğretmen yetiştirmektir. Kızlar için açılan mekteplerin sayıları arttıkça devletin bayan öğretmene ihtiyacı daha da artmıştır. İlk mezunlarını 1873 yılında veren Darülmuallimat bu bayan öğretmen açığını kapatmak istemiştir.
more » ... Fakat mezun bayan öğretmenlerin sayısı, ülkedeki ihtiyacı karşılamaya yetmemiştir. Darülmuallimatta yetişen bayanlar özellikle eğitim alanında istihdam edilmiştir. Muallimliğin yanı sıra memur olarak başka alanlarda da istihdam edilmiş veya Darülfünun'a öğrenci olmuşlardır. Bu çalışma ile eğitim tarihinde önemli bir kurum olan kız öğretmen okulu Darülmuallimat ve mezunları ele alınmış, istihdam alanları ve iş olanakları incelenmiştir. Makalenin başlıca kaynaklarını ise Osmanlı Arşiv Belgeleri, Nizamnameler, Süreli Yayınlar ve Araştırma eserler olmuştur.
doi:10.18299/cahij.139 fatcat:jc3zfbugozhprdh4ztg2ef4w5y