Pregled stanja austrijskoga bankarskoga sektora s posebnim osvrtom na tri najveće austrijske banke Overview of the Austrian banking sector, with special reference to the three most important banking groups

Marko Šarić
unpublished
Sažetak: U radu je prezentiran pregled stanja austrijskoga bankarskoga sektora, s posebnim osvrtom na tri najznačajnije bankarske grupacije i to: Bank Austria, Erste group i Raiffeisenzentralbank Austria. Prezentirani su oblici vlasničke strukture, tvrtki kćeri, povijest razvoja i najvažnijih poslovnih činjenica do sredine 2015. godine. Na kraju rada prikazan je i komparativni pregled najvažnijih financijskih podataka za sve tri bankarske grupacije do lipnja 2015. Abstract: The paper presents
more » ... overview of the Austrian banking sector, with special reference to the three most important banking groups: Bank Austria, Erste Group and Raiffeisenzentralbank Austria. Paper presents forms of ownership structure, company history of development and the most important business facts by the middle of the year2015. At the end of the paper there is a comparative overview of the most important financial data for all three banking groups by June 2015.
fatcat:yasroc7flbhitjhx5dqadfzn3u