A megújuló energiaforrások elterjedését szolgáló európai uniós támogatások jellegzetességei a 2007-2013 közötti költségvetési időszakban Magyarországon

Gábor Kozma, Klára Szilágyiné Czimre, Károly Teperics, György Szabó, István Fazekas
2018 Journal of Central European green innovation  
Összefoglalás Az elmúlt 15-20 évben az energiagazdálkodás területén az egyik legfontosabb folyamat a megújuló energiaforrások jelentőségének a növekedése, amely környezetvédelmi, ellátásbiztonsági, valamint gazdaság-és vidékfejlesztési okok mellett az egyre nagyobb mértékben rendelkezésre álló anyagi ösztönzőknek (pl. Európai Uniótól kapott támogatások, kedvező nemzeti átvételi rendszer) is köszönhető. A fentiek szellemében a tanulmány annak vizsgálata, milyen általános és területi jellemzői
more » ... rületi jellemzői vannak a 2007-2013 közötti költségvetési időszakban Magyarországnak juttatott, a megújuló energiaforrások elterjedését megcélzó Európai Uniós pénzügyi eszközöknek. A kutatás eredményeként egyrészt az állapítható meg, hogy a fejletlenebb térségek nagyobb pályázati aktivitást mutattak fel, a pályázati sikeresség tekintetében ugyanakkor a fejlettebb térségek rendelkeztek magasabb értékekkel. Másrészt a nyertes pályázatok esetében a pályázók "személye" jelentős mértékben befolyásolja a pályázatok átlagos nagyságát. Harmadrészt a nyertes pályázatok esetében az adott területi egység (járások) fejlettsége és (települések) nagysága hatással van a pályázók személyére és a pályázatok átlagos nagyságára. Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, Európai Uniós támogatások, területi különbségek JEL kód: Q28, R58 66 Kozma Gábor -Szilágyiné Czimre Klára -Teperics Károly -Szabó György -Fazekas István Abstract: Over the last 15-20 years, one of the most important processes in the field of energy management is the growing importance of renewable energy sources. In addition to reasons of environmental protection, security of supply, and economic and rural development, this is also due to the increasing availability of financial incentives (supports granted by the European Union, favourable national off-take system). In the spirit of the above, the study offers an analysis of the general and territorial characteristics of the EU financial instruments targeted at the encouragement of the use of renewable energy sources transferred to Hungary in the 2007-2013 budget period. As a result of the research, it may be concluded, first, that less developed regions showed higher tendering activity, but the more developed regions had higher success rates for proposals. Secondly, in the case of the winning proposals, the "identity" of the applicants significantly affects the average volume of proposals. Thirdly, in the case of the winning proposals, the development level and size (of settlements) of the territorial units (districts) have an impact on the identity of the applicants and the average volume of proposals.
doi:10.33038/jcegi.2018.6.3.63 fatcat:j63wtdxzrbhthd3mcycvvcncma