Józef Binnebesel, Jacek Błeszyński, Zbigniew Domżał (red.), Wielowymiarowość cierpienia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2010, ss. 480

Małgorzata Kowalczyk
2011 Paedagogia Christiana  
Recenzje 280 szanse i okazje, aby ten piękny cel mógł być urzeczywistniony. Warto tutaj zapatrzeć się w okładkę katechizmu. Przedstawia ona fragment reliefu Nawrócenie św. Pawła, autorstwa Antonio Martiniego, z centralnych drzwi Bazyliki św. Pawła za Murami w Rzymie. Droga katechizmu jest drogą Pawłowego nawrócenia, upadku i przejrzenia, aby w myśl słów autorów mogły się spełnić "najgłębsze ludzkie tęsknoty". (red.), Wielowymiarowość cierpienia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Edukacji
more » ... koły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2010, ss. 480. Życie stawia człowiekowi różne wyzwania. Nie jest wyłącznie łagodnością zapraszającą do tego, co łatwe i przystępne. Często odwrotnie, oferuje zmaganie się z sytuacjami, które prowokują do zadawania pytań rozpoczynających się od "dlaczego" i "po co". Wśród doświadczeń, wobec których może postawić nas codzienność, znajdują swoje miejsce zdarzenia wywołujące niepokorny bunt i sprzeciw każdego z nas: choroba przewlekła, niepełnosprawność fizyczna, upośledzenie funkcjonowania procesów poznawczych, choroba dzieci i ludzi młodych, gasnąca sprawność osób do tej pory silnych, samotność i izolacja przez otoczenie, cierpienie fizyczne, w końcu śmierć. Doświadczenia te stawiają nas wobec pytań, na które trudno znaleźć rozsądną i logiczną odpowiedź, o których trudno się rozmawia, a o których trudno również milczeć. Recenzowana książka nie stanowi prostej i jednoznacznej odpowiedzi na przeżywany ból. Nie jest również żadną receptą ani złotym środkiem, jak należy, a jak nie powinno być. Stanowi natomiast rzetelny i kompetentny przegląd literatury na temat cierpienia w różnych aspektach funkcjonowania człowieka. Książka Józefa Binnebesela, Jacka Błeszyńskiego, Zbigniewa Domżała o Wielowymiarowości cierpienia zawiera poszukiwaną przez specjalistów wiedzę, ugruntowaną w doświadczeniu praktyków i w cytowanych wypowiedziach samych chorych. Struktura książki ujmuje zjawisko cierpienia wieloaspektowo, dzieląc je na wymiary: społeczny, somatyczny, psychiczny (czy psycho-pedagogiczny) i duchowy, co przywodzi na myśl podział zaproponowany przez prekursorkę * Ks. dr Wojciech Osial, dr katechetyki, wykładowca w WSD w Łowiczu, rzeczoznawca do spraw oceny programów nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
doi:10.12775/pch.2011.036 fatcat:ifyopnsn7rdq5oq5dtuwi7d3km