RADYATÖR ARKASINDAKİ DUVARDAN ISI KAYBININ YANSITICI/YUTUCU YÜZEY KULLANILARAK ÖNLENMESİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ) * EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF PREVENTING HEAT LOSS THROUGH THE WALL BEHIND THE RADIATOR USING REFLECTOR/ABSORBER SURFACES

Müh Öhü, Bilim, Derg, J Ohu, Sci Eng, Ali Kibar, Makine Ve Metal, Teknolojileri Bölümü, Ali Rıza, Veziroğlu Myo, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye Kocaeli (+1 others)
2017 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences   unpublished
ÖZ Bu çalışmada, panel radyatörler arkasına konulan ışınım yayma katsayıları farklı değerlerde olan malzemelerin ısıl verime etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneylerde 3 cm cam yünü üzerine yapıştırılmış ışınım yayma katsayısı düşük değerde (<0,1) olan alüminyum folyo ile ışınım yayma katsayısı yüksek değerde (>0,9) olan siyah boya ile boyanmış alüminyum folyo yüzeyler kullanılmıştır. Radyatör sıcaklığı 45 ve 55°C olarak alınmış ve yüzey ile radyatör arasında 6 cm aralık olacak şekilde
more » ... k olacak şekilde deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneylerde ısıl çiftler kullanılarak radyatör ve yansıtıcı/yutucu yüzey üzerinde farklı yükseklik ve mesafelerdeki sıcaklıklar ölçülmüştür. Yapılan deneyler sonucunda, yutucu yüzey kullanıldığında yutucu (mat siyah) yüzey sıcaklığının yansıtıcı (parlak) yüzeyden yaklaşık %15 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında yansıtıcı yüzey kullanılması durumunda ise radyatör yüzeyine yakın bölgenin sıcaklığının yutucu yüzey kullanılarak elde edilen sıcaklığa göre yaklaşık %7 oranında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Konut ısıtılması, radyatör, ısıl ışınım, enerji verimliliği, ışınım yayma katsayısı ABSTRACT In this study, an experimental investigation has been performed to examine the effect of the emissivity of the wall, placed behind the radiator. An aluminium and a sprayed aluminium folios with black paint walls were used in the experiments. The folios with a low emissivity (<0.1) and painted wall with a high emissivity (>0.9) were placed on the glass wools with 3 cm thick. The experiments were performed for the radiator temperatures of 45 and 55 °C, respectively. The interval between the radiator and wall was 6 cm. The temperatures at the different points on the radiator and reflector/absorber walls were measured. The results suggested that the temperature of the absorber surface is about %15 higher than the reflector surface. Besides the temperature of the region close to the radiator surface is about %7 higher in the case of experiment using the reflector wall, than that case of using absorber wall.
fatcat:5plijwyc65anhap2ve4xuoxilu