"Zdrajcy narodu" – elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji [chapter]

Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
2017 Europa swoich Europa obcych. Stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe  
Zdrajcy narodu" -elementy gnozy politycznej w procesie demaskacji wroga wewnętrznego w Rosji 1 Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób na potrzeby aktualnej polityki wewnętrznej elita kremlowska konstruuje obraz opozycji niesystemowej w Rosji jako wroga wewnętrznego, zdrajcę narodu oraz marginalizuje wszystkie działania ruchów niesystemowych. Wykorzystywanie przez Kreml binarnej struktury "wróg-przyjaciel" oraz działania przeciwko wrogowi, jakim jest opozycja niesytemowa, potwierdza
more » ... , potwierdza obecność elementów dojrzałej gnozy politycznej w Rosji Władimira Putina. Słowa kluczowe: Rosja, gnoza polityczna, władza 7 R. Bäcker, Język a władza. Między totalitarną gnozą polityczną a statokratyzmem. Język oficjalnych wypowiedzi państwowo-partyjnych funkcjonariuszy PRL w latach 1981-1989, [w:] Kulturowe instrumentarium panowania, red. P. Załęcki, R. Paradowski, Toruń 2001, s. 61, zob.
doi:10.18778/8088-635-3.02 fatcat:2tlfvyvborhsdnrdys6flbne5u