Sociala relationers och identiteters individualisering En process med socialt polariserade effekter?

Eva Lindbladh, Paula Bustos Castro
2016 Socialvetenskaplig tidskrift  
Kan det samtida samhällets sårbarhetsmekanismer i sista hand härledas till frånvaron av kollektiva strukturer? Mot bakgrund av sociala relationers dokumenterade betydelse för hälsan behandlas denna fråga med särskild inriktning på att synliggöra uttryck och effekter av de sociala bandens individualisering. Betydelser av denna trend diskuteras med utgångspunkt från de lägsta positionernas perspektiv.
doi:10.3384/svt.2004.11.1.2648 fatcat:nnnclvwngva6viyxjywjy6qxza