Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ

Laurenţia Georgescu
1992 Cercetări Arheologice  
In zona Buzăului, subcarpaţii de curbură sînt constituiţi din formaţiuni tinere de gresii şi calcare. Ei au fost supuşi în straturile lor superioare, unei puternice acţiuni de eroziune. Versanţii înalţi şi abrupţi ai dealului Istriţa provoacă un contact brusc între deal şi cîmpie. Pe malurile pîrîului Urgoaia, la mijlocul pantei, este situat satul Pietroasa Mică, pendinte de comuna Pietroasele din judeţul Buzău. Pe colina Coasta Rusului, Ia nord-est de sat, se află un platou dominant denumit de
more » ... dominant denumit de localnici "Cetăţuia", iar mai la nord pîrîul Urgoaia şi-a săpat albia în calculul numuiitic delimitînd două coline, pe malul lui sting Gorăniştea, iar pe cel drept Dogaru. Pe acestea din urmă, cu ocazia unei plantări de arbuşti, s-a identificat o importantă necropolă din epoca bronzului. Săpăturile arheologice dintre anii 1976 -1978 au dus la identificarea a 64 de morminte dintre care 62 de înhumaţie şi 2 de incineraţie (M 30 şi M 35). înhumaţii au fost depuşi în gropi rectangulare cu colţurile rotunjite la o adîncime între 0,20 m. -1,0 m. Datorită alunecărilor de teren şi a depunerii subiecţilor în cadrul ritualului funerar, mormintele erau acoperite cu un mare număr de pietre în formă de movilă cu baza circulară, conturul gropilor fiind greu de sesizat uneori. După poziţia în care au fost depuşi decedaţii se constată o separare a lor în trei grupe 1 ) : I. -Uşor chirciţi, în majoritatea în decubit lateral sting (doar M 2 în decubit lateral drept, iar M 3 în decubit dorsal) : M 1-7, 9 -13, 16, 47-56 şi 64. Orientarea In general spre vest. II. -Mult chirciţi, în decubit lateral sting (doar M 18 şi M 21 în decubit dorsal) : M 8, 14-15, 17-21, 31-34, 37-46. Orientarea în general spre vest. III.în poziţie "împachetată": M 22-29, 57-63. Orientarea nord-est. Pe baza pieselor de inventar: vase ceramice, podoabe din aur, bronz, chihlimbar şi melci, necropola este atribuită culturii Monteoru, faza II b -Bălineşti*). Materialul osteologic uman descoperit în necropola Pietroasa Mică prezintă o stare de conservare foarte slabă, acest lucru fiind datorat în parte şi ritualului funerar constatat la majoritatea mormintelor din necropolă -acoperirea înhumaţilor cu grupaje de piatră. Foarte multe elemente din studiul antropologic individual şi general am fost nevoiţi să le eliminăm. La baza studiului antropologic de la Pietroasa Mică au stat observaţiile morfologice şi prelevarea datelor metrice după R. Martin (cit ne-a permis materialul), comparativ cu unele serii din aceeaşi perioadă publicate. Tot materialul descoperit în cele 64 de morminte îl vom prezenta pe serii (sex-vîrstă) şi apoi e orizonturi de înhumare. Repartiţia procentuală şi în cifre absolute, subliniază inegala grupare a subiecţilor după sex şi vîrstă (biologică şi cronologică) date obţinute pe baza studiului morfologic. Comparînd datele noastre de la Pietroasa Mică* cu cele de la Sărata Monteoru, Poiana Cioinagi -Bălinteşri şi Zimnicea, avem următoarea situaţie a mortalităţii : -Necropola Pietroasa Mică : mortalitatea cea mai crescută o avem în rîndul bărbaţilor : 53,12 %, urmează femeile în procent de 28,12 % 5' copiii 18,75 %.
doi:10.46535/ca.09.11 fatcat:qiwvvsmpufcvvgcrgi326ks64m