Nepakaltinamumo klinikinės nozologinės ir kriminalinės struktūros analizė Lietuvoje (1985-2009 m.)

Konstantinas Daškevičius, Jelena Marcinkevičienė
2014 Sveikatos mokslai  
Raktažodžiai: teismo psichiatrijos ekspertizė baudžiamosiose bylose, nepakaltinamumas. NEPAKALTINAMUMO KLINIKINĖS NOZOLOGINĖS IR KRIMINALINĖS STRUKTŪROS ANALIZĖ LIETUVOJE (1985-2009 M.) Konstantinas Daškevičius, Jelena Marcinkevičienė Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba
doi:10.5200/sm-hs.2014.001 fatcat:6b4mzt5ebreidfewbokvuadcl4