Orhan Kemal'in "Ekmek Kavgası" Adlı Hikâye Kitabında Temalar

Canan UĞURDAĞ
2020 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi  
Öz Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi romanın önde gelen isimlerinden biri de Orhan Kemal'dir. Edebiyat dünyasına şiir yayımlayarak giren sanatçı, daha çok romancılığı ve hikâyeciliği ile ön plana çıkmıştır denilebilir. Bu edebi türlerin haricinde oyun ve senaryo çalışmaları da vardır. Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası adlı ilk hikâye kitabı ise toplumcu gerçekçiliğe ait bazı temel çatışmaları içermekte ve toplumsal eleştiri özelliği taşımaktadır. Çalışmamızın ilk kısmında toplumcu gerçekçilik
more » ... cu gerçekçilik akımına ait temalardan, bu akımın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden ve Orhan Kemal'in hikâyeciliğinden kısaca bahsedilmiştir. İkinci kısımda ise Ekmek Kavgası adlı eser hakkında bilgi verildikten sonra bu eserde yer alan yirmi dört hikâyedeki temalar konularıyla birlikte ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı ise bu hikâyelerin toplumcu gerçekçi bakış açısına göre edebiyat tarihindeki yeri ve önemini tespit etmeye çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: Orhan Kemal, toplumcu gerçekçilik, hikâye, tema. Abstract Orhan Kemal is one of the prominent figures of the socialist realistic novel in Turkish literature. It can be said that the artist, who entered the literary world by publishing poetry, came to the fore with his novelism and storytelling. Apart from these genres, there are also plays and script studies. Orhan Kemal's first story book, Fight For Breadcontains basic conflicts specific to socialism and contains critical elements. Inthefirstpart of ourstudy, thethemes in socialistrealism, theirrepresentatives in Turkishliteratureandthestorytelling of Orhan Kemal arebrieflymentioned.In the second part, after giving information about the Fight For Bread the themes of the twenty four stories in this work are discussed.The aim of our study is to try to determine the place and importance of these stories in the history of literature from a socialist realist perspective.
doi:10.34083/akaded.759516 fatcat:7kucm5mhavhsla4npnuiubphlu