Zjawisko preferencji techniki sondażu w kontekście badań reprezentatywnych w schemacie mieszania technik [chapter]

Adam Rybak
2019 Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy  
doi:10.18778/8142-715-9.11 fatcat:jsrzrprowfgsvd4p3bh6mqxa7m