OPTIMIZATION OF WAYS FOR SELECTION OF LOGISTICS COMPANIES 'PERSONNEL IN UKRAINE
ОПТИМІЗАЦІЯ ШЛЯХІВ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Oksana Petrovskaya, Anna Bendiak
2020 Shìdna Êvropa: ekonomìka, bìznes ta upravlìnnâ  
doi:10.32782/easterneurope.24-27 fatcat:m46624pzuffpvnvfhe6lolp7xi