The constituent elements and options of the bank's strategy

Oleksandr Syrchyn
2020 Socio-Economic Research Bulletin  
УДК 336.7 Олександр Леонідович СИРЧИН кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Україна, е-mail: aleks_syrchin@ukr.net, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7206-4439 СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ І ВАРІАНТИ СТРАТЕГІЇ БАНКУ Сирчин, О. Л. Складові елементи і варіанти стратегії банку. Вісник соціальноекономічних досліджень : зб. наук. праць. Одеса : Одеський національний економічний університет. 2020. № 2 (73). С. 84-93. Анотація. У статті
more » ... нотація. У статті запропоновано науково-практичний підхід до формування стратегії діяльності комерційного банку в сучасних умовах. Інформаційною базою статті послужили результати дослідження сучасних вчених і статистичні дані НБУ. Визначено, що причиною існування стратегії банку є його місія. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано, що основними елементами стратегії є стратегічне бачення, стратегічне планування та стратегія дій банку. Сформульовано визначення стратегії банку. Обґрунтовано підходи до формування стратегії банку: традиційний, конкурсний, інтегративний і зовнішній. Визначено, що частка банку на ринку банківських послуг при певному рівні прибутковості є універсальною стратегічною метою його діяльності. Отже, існують тільки три універсальні стратегії дій банку: стратегія агресивного зростання, стратегія помірного зростання, консервативна стратегія. З даної точки зору слідує, що існують три основних шляхи досягнення конкурентної переваги: виявлення таких ринкових сегментів у рамках всієї економіки, де банк може лідирувати; отримання переваг за рахунок впровадження нових банківських послуг; отримання переваг за рахунок ціноутворення. Показано, що стратегія банку пов'язана з вибором моделі корпоративного управління банку, яка, у свою чергу, залежить від особливостей економіки країни. Запропоновано використовувати японськонімецьку модель корпоративного управління банку як найбільш прийнятну для конкретних політико-економічних умов України. Зазначено, що реалізація стратегії банку призводить до формування універсального або спеціалізованого банку (корпоративного, роздрібного, інвестиційного, розрахункового тощо). Ключові слова: комерційний банк; стратегія діяльності банку; стратегічне бачення; типи стратегії діяльності банку; шляхи реалізації стратегії банку. Александр Леонидович СЫРЧИН кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, Одесский национальный экономический университет,
doi:10.33987/vsed.2(73).2020.84-93 fatcat:zemjktz6mjapvl5rrt6jdieyjq