Romatolojik hastalıklarda tuzak nöropatileri: Cerrahi tedavi

Levent KÜÇÜK
2021 Ege Tıp Dergisi  
Öz Tuzak nöropatiler periferik sinirlerin anatomik yatkınlığın olduğu bölgelerde hasarlanması sonucu oluşan patolojilerdir. Romatolojik hastalarda tuzak nöropatiler toplumun diğer bireylerine göre daha fazla izlenmektedir. Bu hastaların önde gelen problemleri bilindiği gibi ağrı, duyu problemleri ve motor yetersizliktir. Özellikle motor yetersizlik durumunda cerrahi müdahale ile tedavi ön plana çıkmaktadır. Sinir dokusunun zor iyileşen bir doğaya sahip olduğu akılda tutularak motor kayıp
more » ... an yapılacak olan özenli cerrahiler yaşam kalitesini arttırır. Anahtar Sözcükler: Median sinir, ulnar sinir, tibial sinir. Abstract Compression neuropathies are pathologies that result from damage to peripheral nerves in areas with anatomical predisposition. In rheumatologic patients, entrapment neuropathies are more common than other individuals in the community. The leading problems of these patients are pain, sensory problems and motor insufficiency. Especially in the case of motor insufficiency, surgical intervention comes to the forefront. Bearing in mind that the nerve tissue has a difficult healing nature, careful surgery before motor weakness improves the quality of life.
doi:10.19161/etd.863648 fatcat:cwmkfog6jrhmxfj4jep3oinije