Blood Pressure Control for Health Benefits in all Grades of Hypertension

Teja Prijatelj, Mateja Grošelj, Breda Barbič-Žagar
2018 Cardiologia Croatica  
Kontrola vrijednosti arterijskog tlaka donosi zdravstvenu dobrobit u svim stupnjevima arterijske hipertenzije Blood Pressure Control for Health Benefits in all Grades of Hypertension 2018;13(7-8):251. SAŽETAK: Svaka treća odrasla osoba ima visoke vrijednosti arterijskoga tlaka (AT), a zbog starenja populacije i nezdravog načina života očekuje se daljnji porast prevalencije arterijske hipertenzije. Usprkos povećanoj svijesti javnosti i dostupnosti širokog raspona antihipertenzivnih lijekova,
more » ... rola vrijednosti AT-a i dalje je neostvareni cilj. Podatci pokazuju da znatni udio bolesnika s arterijskom hipertenzijom ostaje neidentificiran i neliječen ili pak usprkos liječenju ne uspijeva sniziti vrijednosti AT-a do preporučene razine (niže od 140/90 mmHg). Nedavno objavljeni sažetci iz Smjernica Europskoga kardiološkog društva i Europskoga društva za hipertenziju o zbrinjavanju arterijske hipertenzije 2018. naglašavaju da bi prvi cilj liječenja trebao biti snizivanje vrijednosti AT-a na manje od 140/90 mmHg u svih bolesnika. Ako se liječenje dobro podnosi, ciljni bi se AT trebao spustiti do 130/80 mmHg u većine bolesnika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio rizik od kardiovaskularnih događaja, što je glavna svrha liječenja arterijske hipertenzije. U ovom ćemo članku raspraviti o mogućnostima koje mogu poboljšati kontrolu vrijednosti AT-a. SUMMARY: One in three adults suffers from high blood pressure (BP), and the prevalence is expected to rise in the future due to population ageing and unhealthy lifestyles. Despite increased public awareness and access to a variety of antihypertensives, BP control remains an unmet objective. The data suggest that a significant proportion of patients with hypertension are not identified and treated, or despite the therapy do not have BP lowered to the recommended values (below 140/90 mmHg). Recently published extracts from the 2018 European Society of Cardiology and European Society of Hypertension Joint Guidelines for the Management of Arterial Hypertension emphasize that the first objective of treatment should be to lower BP below 140/90 mmHg in all patients. If the treatment is well-tolerated, BP should be targeted to 130/80 mmHg in most patients in order to maximally reduce the risk of cardiovascular events, which is the main goal of hypertension treatment. Some solutions which may help improve the BP control are discussed below.
doi:10.15836/ccar2018.251 fatcat:iw475tds2bf5homjumi6f6aygu