RAHBAR PSIXOLOGIYASI HUSUSIDA MUTAFAKKIRLARNING QARASHLARI TAHLILI

Qobilov Husniddin
2022 Zenodo  
Rahbar shaxsini o'rganish muammosi kishilik jamiyatining barcha davrlarida muhim masala bo'lib kelgan. Buning asosiy sababi birinchidan, har bir davrdagi ijtimoiy munosabatlar o'ziga xos ravishda ijtimoiy mavqe jihatidan kimningdir yuqori darajada turishini taqozo etgan bo'lsa, ikkinchidan, insonlarning hayot kechirish tarzi, ravnaqi, darajasi, farovonligi, baxtli turmush kechirishi shu yuqori mavqedagi shaxsga, uning turli fazilatlari va xislatlariga bog'liq bo'lganligidir.
doi:10.5281/zenodo.7127433 fatcat:qj6d3x53vjaz7avfieeosk3bme