Pomoć u rastu sposobnosti za razlučivanje

Diego Fares
2017 unpublished
U jednom privatnom susretu s poljskim isusovcima u Krakovu papa Franjo je tvrdio »da je Crkvi potreban rast u razlučivanju, u sposobnosti za razlučivanje«. 1 Papa je istaknuo važnost svećeničkog odgoja te potaknuo isusovce da djeluju za-jedno sa sjemeništarcima, ponajviše »dajući im ono što smo primili u Duhovnim vježbama: mudrost razlučivanja«. 2 No, što je zapravo razlučivanje? Postoje mnoge dobre teoretske definicije o tome. Ovdje ćemo jednostavno reći da je razlučivanje sposobnost našeg
more » ... skog uma da traži i nađe najbolji trenutak i konkretno sredstvo za ostvarenje dobra. Na duhovnoj razini najbolji trenutak i najbolje konkretno sredstvo jest ono što je Bogu po volji. 3 A to se ne slaže uvijek s onim što nudi ljudska razboritost. Mu-drost je križa doista ludost za neke, a budalaština za druge. Sveti Otac posebno govori o rastu u sposobnosti razlučivanja. To uključuje poduku na zahtjevnom putu pastoralnog obraćenja. Kao što su grijeh i stvarna bijeda svakog siromaha-a stotine ih je milijuna-prihvatilište milosrđa, tako je prihvatilište dara razlučivanja savjest svakog pojedinca, svake obitelji i svakog konkretnog naroda. Pomoći im da rastu u razlučivanju znači izbliza, strpljivo i smjelo ih pratiti na putu. Središte uskladbenog djelovanja je svaka savjest, taj unutrašnji prostor gdje svatko preuzima odgovornost za svoje čine te može rasti u sposobnosti da "odlučuje" i "razlučuje" napreduje li dobro ili ne u svojem životu. Što je razlučivanje konkretno? Prije svega riječ je o procesu, a ne o nekoj "matematičkoj" metodi da se iznađe neko rješenje. Imamo li pred očima evan-đelje, vidimo da nije riječ o nekom mudrovalačkom procesu. Gospodin upućuje na jednostavnu ljudsku sposobnost da raspoznaje vrijeme-hoće li kišiti ili ne će-, da ne nabraja sve, govoreći da nije moguće da ne znaju prepoznati trenutak nazočne milosti (usp. Lk 12, 55). U tom smislu duhovno razlučivanje o kojem go-* Diego Fares SI, argentinski isusovac, član uredništva časopisa La Civiltà Cattolica, Rim.-Čla-nak je tiskan 11. veljače 2017. u La Civiltà Cattolica, 168(4000), 377-389. Prijevod s talijanskoga: p. Vatroslav Halambek, SI. 1 Papa Franjo, »Danas je Crkvi potreban rast u razlučivanju«, u Civ. Catt. 2016 III 348-349. 2 Na istom mj. 348. 3 »Mjera i uzor duhovne kreposti nije druga krepost, nego sama stvarnost (ipsa res)« (Sv. Toma Akvinski, Sum. Theol., I-II, q. 64, a. 3, ad 2). To je kao da se kaže da za rast u razlučivanju nisu potrebna apstraktna promišljanja, nego snažni praktični sudovi o stvarnosti (usp. J. Pieper, La realtà e il bene, Brescia, Morcelliana, 2011, 103).
fatcat:7qj6yjt57fgc5ohtvtx5nkirki