Het arbeiders vraagstuk

W. A. Coolen
1876 De Economist  
HET ARBEIDERS VRAAG.STUK. lie! arheid~'rs vraa.q.~luk der XI_Ye e~uw. Naar hel .Frat~seh ~;t~z Paul Lero~j-Beaulieu, reel eerie voorrede eu aaugeekenimje~t van l~ G. Pierson. --tlaarlem, Erven F. Bon~. 1874. 't Is niet wel doenlijk een volledig overzicht te geven van dell rijken inhoud van het boek des heeren Leroy-Beaulieu. Her bestek eener aankondiging laat dit trouwens ook niet toe. Men dient zich daarbij te bepalen tot her aanstippen van enkele punten,--en dan raakt meu nog met den
more » ... og met den overvloed verlcgen~ --die onder bet tezen als bijzonder treffend voorkwumen. Vooraf eehter een algemeen overzichL in groote trekken. De inhoud is verdeeld in twee hoofdaffleeling'en, bevattende de eerste: he! ,q_ocialtsm.e eu de we~],'MaiiarJe~-de ittrich/iug der arbeider~ vereeeiuiu/le~ --de l'lvdes uuious ~ oo14ou~'toebereidnelen der wer/rliedez ~ de inlernalioaale arbeidersvereenOin9 ; de tweede: de uiOedaehle middeleu lo/ verbeteriuy v,u d,.J~, to~s'aud der arheidera.
doi:10.1007/bf02200372 fatcat:ihbn2a34pfcotcyj5xb7q4igdm