СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Наталія Вікторівна Корнілова, Алла Миколаївна Данилюк
2020 Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry  
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У роботі наведено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні та здійснена оцінка змін щодо регулювання діяльності в цій сфері. Мета дослідженняаналіз сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні. Під час наукового дослідження використані інформативно-аналітичні методи, методи порівняння тощо. Здійснено аналіз чинних нормативно-правових документів, які стосуються сфери туризму, а також ті зміни в Україні (політичного,
more » ... номічного, соціального характеру тощо), які вплинули та мають впливати на стан розробки організаційно-регуляторних актів, порядок здійснення господарської діяльності на ринку туристичних послуг, питання оподаткування тощо. Під час написання статті доведено, що актуальність дослідження сучасних тенденцій на ринку туристичних послуг зумовлена відсутністю відповідних нормативно-правових актів, які б чітко регулювали процеси, що мають відбуватися та відбуваються в цій сфері. Ця стаття узагальнює аргументи щодо питання важливості державного регулювання в сфері туризму, як сегменту економіки та створення відповідних регуляторних актів, які б сприяли заохоченню юридичних і фізичних осіб-підприємців надавати послуги для туристів у правовому полі. Доведено, що в Україні важливо створити відповідні умови для чіткого та недвозначного регулювання економічними важелями в сфері туризму; розробити «прозорі» правила гри на ринку туристичних послуг, які зумовили б відкритість, ясність взаєморозрахунків між споживачами та надавачами послуг. Зроблено висновки про те, що в Україні необхідне державне регулювання всієї галузі, зокрема щодо питань нормативно-правового забезпечення діяльності в сфері туризму, питань інфраструктури, кадрів, фінансів, рівня сервісу. У статті здійснено систематизацію чинних вимог до сфери туризму в Україні та узагальнено аргументи щодо необхідності покращення стану в діяльності туристичних операторів та агентів. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для працівників сфери туризму, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа». Ключові слова: державне регулювання, Мінекономіки, статистика туризму. Постановка проблеми та її актуальність. У 2019 р. в Україні відбувся ряд важливих подій, зокрема політичного та економічного характеру, що відобразилося та продовжує також впливати на ситуацію в сфері туризму. Проводиться відповідна підготовча робота та розробляються відповідні регуляторні акти щодо організаційної структури державного регулювання. До 2019 р. у складі Міністерства економічного розвитку та торгівлі (далі -Мінекономрозвитку) функціонував Департамент туризму та курортів. Вперше за двадцять років була напрацьована стратегія, принципи і механізми вирішення проблем у сфері туризму. Туризм визначався як галузь економіки (Офіційний сайт Кабінету Міністрів України). Актуальність дослідження сучасних тенденцій на ринку туристичних послуг зумовлена сьогодні відсутністю відповідних нормативно-правових актів, які б чітко Інновації та технології Innovations and technologies в сфері послуг і харчування in the service sphere and food industry
doi:10.24025/2708-4949.1.2020.206474 fatcat:yb4vron2lvakbgwihgyauiabjq