Üniversite Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

Nermin Gül Çağlar, Bülent Yılmaz
2007 Bilgi Dünyasi  
Halkla ilişkiler, bir kurumun hizmet verdiği kitlenin güven, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu sürdürmek için gerçekleştirdiği etkinliklerin tümüne denir. Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler çalışmalarının amacı, kullanıcıların kütüphaneye karşı olumlu düşüncelere sahip olmalarını sağlamaktır. Bir üniversite kütüphanesinde halkla ilişkiler çalışmalarının durumunu belirlemek, bu konudaki sorunlara yönelik çözümler üretilmesi ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük
more » ... taşımaktadır. Bu çalışma, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının halkla ilişkilere yönelik kütüphane hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'ni kullanan 200 öğrenci ve akademik personele uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin halkla ilişkiler etkinlikleri ile ilgili kişisel gözlemlerde de bulunulmuştur. Araştırma sonucunda, Başkent Üniversitesi Kütüphanesi'nin gerçekleştirdiği halkla ilişkiler etkinliklerinin kısmen yeterli olduğu anlaşılmıştır.
doi:10.15612/bd.2007.353 fatcat:h7srbe4hlje3vebb4nqszlwree