İRAN VE OSMANLI MİNYATÜRÜNDEKİ SAVAŞ VE MÜCADELE SAHNELERİNE MUKAYESELİ BİR BAKIŞ

Abdurrahman DEVECİ
2017 Journal of International Social Research  
Öz Bu makalede, ortak geçmişe sahip olan İran ve Osmanlı-Türk minyatürü karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarılmaktadır. İran ve Osmanlı Minyatürlerinde bulunan savaş silahları, savaş elbiseleri, savaş sahnelerinin kompozisyon ve mevzileri ve minyatürlerde bulunan renklerin farklılıkları, ele alınarak iki tarz arasında karşılaştırma yapılır. Savaş unsurlarının üzerine durulduğu halde, minyatürlerin arasında teknik açısından da bir kıyaslama yapılır. İran ve Türk minyatürü
more » ... mişte ortak bir çizgi üzerinde yürümüştürler. Ancak Osmanlı döneminde, Türk minyatürü gerçekçi yönelimiyle, İran'ın hayali minyatürlerinden yol ayrımı yapmıştır. İran'ın savaş ve mücadele konulu minyatürleri temalarını çoğunlukla Firdevsi'nin Şehname'sinden almıştır. Bu yüzden de bu minyatürlerin hayalci ve efsanevi bir havası vardır. Türk minyatürleri ise sultanların seferlerini ve gerçek savaşlarını konu almıştır. Bu açıdan Osmanlı minyatürü belgesel bir değere sahiptir. Anahtar Kelimeler: Minyatür,Osmanlı Minyatürü, İran Minyatürü, Savaş Sahneleri. Abstract In this article, through a comparative analogy on Iranian and Ottomon-Turkish Miniature which have common history and features, their similarities and differences were noted. The colors used in Iran and the Ottoman Miniatures, weapons of war, battle dress, composition of the battle scenes and positions were compared by examining. Although the examination made on the combat elements, is made a comparison between the miniatures from the technical point of view. Persian and Turkish miniatures have continued on the common line in the past. However, in the Ottoman period, Turkish miniature with its realistic orientation has distinguished itself from Iran's imaginary miniatures. Iran's miniatures on war and fighting have taken them mostly from the Firdawsi Shahnames. So, these miniatures have a fanciful and legendary atmosphere. Turkish miniatures have taken their subjects from the voyages and true wars of the sultans. In this respect, the Ottoman miniature has a documentary value.
doi:10.17719/jisr.2017.1502 fatcat:2hbrylfwzjamtkzzhgkfu7tjhm