ANALIZA UTICAJA AZBESTA NA ZDRAVLJE I MERE ZA UNAPREĐENJE USLOVA RADNE SREDINE

Kristijan Stojšin, Dejan Ubavin
2021 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju predpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.Opšti cilj sistema bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji je da se za svakog radnika prepoznaju svi rizici na radnom mestu i u radnoj okolini, na osnovu identifikovanih opasnosti i štetnosti i u skladu
more » ... sistematizacijom radnih mesta.Opasne supstance mogu biti hemijske ili biološke prirode. Ponekad može biti očigledno da postoji potencijal za izlaganje opasnim supstancama. Međutim, to nije uvek slučaj. Neke naizgled bezopasne supstance, poput prašine brašna, mogu prouzrokovati štetu prilikom izlaganja na radnom mestu. U naizgled normalnim, svakodnevnim predmetima mogu biti prisutni opasni nivoi štetnih materija.Jasno je da je od velike važnosti adekvatna kontrola izloženosti radnika tim supstancama. To se oslanja na postizanje i održavanje odgovarajuće kontrole izloženosti i zahteva stepen kompetencije i stručnosti. Uz pravilnu upotrebu kontrola izloženosti, rad se može izvoditi čak i sa jako toksičnim supstancama, bez rizika za zdravlje radnika.Azbest je mineral koji se javlja u prirodi čija se vlakna mogu izdvojiti u tanke i trajne niti. U širokoj je uporabi u industriji jer su vlakna koja ga čine izvrsni izolatori (otporni su na toplinu, vatru i hemikalije i ne provode električnu energiju). Često se koristi za ojačanje cementa i drugih materijala kao što su izolacione ploče, valovite krovne ploče, cementni oluci i cevi. Azbestni premazi su se koristili kako bi se izolovala buka. Azbest je imao široku primen zbog svojih dobrih osobina i zbog toga je svuda zastupljen.
doi:10.24867/12hz03stojsin fatcat:vutk257gf5cgho27wz5i6gqyje