JINOYAT VA UNING BELGILARI

Xudayqulov Feruzbek Xurramovich Sobirov Umarjon Umid o'g'li
2022 Zenodo  
Jinoyat huquqining asosiy vazifasi shaxs va jamiyat o'rtasida yuzaga keladigan nizolarning ijtimoiy xavfli ekanligi va ularning jinoyat huquqiy tartibga solinishi kerakligini belgilashdan iboratdir. Ushbu maqolada jinoyat va uning belgilari haqida qisqacha so'z boradi.
doi:10.5281/zenodo.7298437 fatcat:tn72jppc75g67j5zuv3nes6bfu