Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity (OIRDA) and Occipital Seizures in an Elderly Patient

Sabire Yildirim, Murat Cabalar, Cigdem Ozkara, Orhan Yagiz, Filiz Manga Gunaydin, Sinan Bahadir
2013 Epilepsi  
Özet Oksipital intermitten ritmik delta aktivitesi (OİRDA), daha çok çocuklarda görülen ve her zaman patolojik anlamı olmayan bir elektroensefalografi (EEG) patterni olarak kabul edilir. Halüsinasyon, baş ağrısı ve düşme atakları ile başvuran 70 yaşında erkek hastanın muayenesinde dalgınlık ve konsantrasyon kaybı vardı. Kraniyal manyetik rezonans görüntülemede yaygın kronik iskemik değişiklikler, serebral atrofi ve özellikle posterior bölgelerde lökoriazis görüldü. Rutin EEG'de oksipital
more » ... de oksipital bölgelerde OİRDA vardı. Fenitoin, okskarbazepin ve topiramat ile hastanın şikayetlerinin devam etmesi üzerine topiramat kesilerek levetirasetam eklendi. Tedavi sonrası hastanın halüsinasyonları ve düşme atakları azaldı, EEG'de ise OİRDA büyük ölçüde kayboldu. Anahtar sözcükler: Epilepsi; migren; oksipital intermittent ritmik delta aktivitesi. Summary Occipital intermittent rhythmic delta activity (OIRDA) is considered as an electroencephalography (EEG) pattern which is usually seen in children but does not always have pathological significance. The physical examination of a 70-year-old patient who was admitted with complaints of hallucination, headache and falling episodes, revealed just a deficiency of vigilance and concentration. Magnetic resonance imaging of the patient revealed generalized chronic ischemic changes, cerebral atrophy and leukoaraiosis especially prominent in the posterior regions. There was OIRDA presence in the occipital regions in routine EEG examination. Since the patient's symptoms continued despite phenytoin, oxcarbamazepine and topiramate, we replaced topiramate with levetiracetam. Patient's visual illusions and falling episodes diminished following treatment, and also OIRDA highly disappeared in the EEG.
doi:10.5505/epilepsi.2013.27146 fatcat:kfrcotrm5zbfjevqdmlugbehfq