Het fundament van de Balanced Scorecard: causale relaties?

A. H. Van Der Boom, J. Wagensveld
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Dit artikel bespreekt de mogelijkheden en grenzen van het vaststellen van causale en andere relaties ten behoeve van de Balanced Scorecard. Getoond wordt dat het werken met een 'eng' causaliteitsbegrip niet het juiste zicht geeft op de complexe relaties die in de werkelijkheid aanwezig zijn. Begrippen als causale, logische en/of finale relaties blijken in het kader van de BSC niet dienstig. Ze leiden – mede door definitiekwesties – slechts tot verwarring en fixatie op
more » ... 7;xatie op onderdelen. Belangrijker is de complexe relaties uit de werkelijkheid zo goed mogelijk te leren kennen. In dit kader wordt een hulpmiddel, de relatiematrix, voorgesteld. Deze matrix met het voorgestelde werkgroepenoverleg kan controllers en anderen behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van relevante relaties.
doi:10.5117/mab.78.15713 fatcat:i7qnojmcarg5vhxci5d3fy3oqy