Tekuća onomastička bibliografija (2013.)

Ines Virč, Branimir Brgles, Joža Horvat
2014 Folia Onomastica Croatica  
Stručni članak (bibliografija) TEKUĆA ONOMASTIČKA BIBLIOGRAFIJA (2013.) BiBliografije, oBljetnice i nekrolozi, izvještaji BiBliographies, oBituaries, reports, organisation Brgles, Branimir; Horvat, Joža; Virč, Ines: Tekuća onomastička bibliografija (2012.) [Current onomastic bibliography (2012)]. Folia onomastica Croatica, 22, Zagreb, 2013, 253-289. Данчева, Надежда: Съвременната българска антропонимна система (Мода на личните имена в България) [Contemporary System of Anthroponyms in Bulgaria
more » ... rends of the Personal Names) = Suvremeni bugarski antroponimijski sustav (Moda u osobnim imenima)]. Български език, 60/3, Sofija, 2013, 126-129. U radu se predstavlja projekt kojim se nastoji prikazati trenutačno stanje antroponimijskoga sustava u trima najvećim bugarskim gradovima (Sofiji, Plodvivu i Varni), a čuvanje i popularizacija tradicionalnih bugarskih osobnih imena smatraju se vrlo važnima u kontekstu globalizacije.
doaj:aa7f3af43f064af39c0e9e20830a8d72 fatcat:wnjqdeto6bal7infgxn5q4y744