Wetenschap en cultureel kapitaal in de Duinenabdij aan het einde van de vijftiende eeuw Een onderzoek naar de handschriften van Aegidius de Roya's Compendium historiae universalis

Steven Vanderputten
2003 Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis  
doi:10.21825/hvgg.v140i1-2.19025 fatcat:qaxt5jgnczaurhuxfg6x6w2ryq