HEAT TRANSFER AND HYDRODYNAMICS AT MIXED CONVECTION IN A POROUS MICROCHANNEL

A. O. Avramenko, Y. Y. Kovetska
2017 Industrial Heat Engineering  
Досліджено процеси теплообміну та гідродинаміки при змішаній конвекції в вертикальному мікроканалі, заповненому пористим середовищем. Дана оцінка впливу чисел Кнудсена, Релея, Прандтля і Дарсі на коефіцієнт тепловіддачі.
doi:10.31472/ihe.4.2017.05 fatcat:ahugbttoivhg7ehhl6xew7t4zu