Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie w warunkach podwyższonego ciśnienia zredukowanego dla R1233zd(E) jako potencjalnego czynnika w układach ORC [w:] Postępy w badaniach wymiany ciepła i masy [article]

Michał PYSZ, Dariusz MIKIELEWICZ
2022
dedykowane stanowisko eksperymentalne. W powyższym badaniu przeprowadzono systematyczne badania eksperymentalne dla wrzenia w przepływie czynnika R1233zd(E). Dane uzyskano dla cylindrycznego pionowego minikanału o średnicy wewnętrznej 2 mm oraz długości 300 mm. Zakres ciśnień zredukowanych przedstawionych w badaniu zawiera się w zakresie od 0,2 do 0,7, prędkość masowa od 400 do 1000 kg/m 2 s, a gęstość strumienia ciepła od 20 do 45 kW/m 2 . Przedstawiono wpływ struktury przepływu na uzyskane
more » ... ndy wymiany ciepła. Dane eksperymentalne zostały również porównane z najbardziej znanymi modelami literaturowymi. Słowa kluczowe: wrzenie w przepływie, minikanały, wysokie ciśnienie zredukowane, modelowanie, wysokotemperaturowe pompy ciepła, ORC.
doi:10.24427/978-83-67185-30-1_11 fatcat:mmuv7cousjaljagxq2ohc4nazu