НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ПОЛЬЩІ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Наталія Коцан, Роман Коцан
2022 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
У статті розглянуто питання створення у Волинському національ- ному університеті імені Лесі Українки (ВНУ імені Лесі Українки) лабораторій, центрів, інститутів. Розкрито історію започаткування діяльності Інституту Польщі ВНУ імені Лесі Українки. Виокремлено пріоритетні завдання його діяльності, серед яких – заснування бібліотечних фондів, участь у міжнародних проєктах і дослідженнях, проведення конференцій, міжнародних симпозіумів, організація та проведення навчальних і виробничих практик,
more » ... в підвищен- ня кваліфікації, налагодження контактів і розширення співпраці поміж закладами вищої освіти Польщі й України, сприяння поши- ренню польської культури в Україні та української – у Республіці Польща (проведення фестивалів, конкурсів, виставок, перегляд фільмів, організація концертів, презентація нових видань) тощо. Виокремлено такі напрями діяльності Інституту Польщі ВНУ імені Лесі Українки: інформаційно-промоційний; освітній; науково- дослідний; перекладацький; волонтерський. У статті детально проаналізовано результати, отримані в ході реалізації проєктів й ініціатив кожного напряму. Наголошено, що ефективність діяльності Інституту Польщі залежить від рівня організації роботи, а напрями функціонування та отримані в них результати сприяють покращен- ню українсько-польської співпраці на міжвузівському, міжрегіональ- ному, міжнаціональному рівнях в усіх сферах суспільного життя. У статті зазначено, що діяльність Інституту Польщі за останні роки значно пожвавилися завдяки відкриттю нових польсько-українських ініціатив, котрі надходять як із польського, так і з українського боку. Зазначено, що для підвищення ефективності роботи Інституту Пол- ьщі його координатори щорічно складають перспективний план роботи, один із варіантів якого представлено в статті. Акцентовано на тому, що результати діяльності Інституту Польщі ВНУ імені Лесі Українки відзначені на національному та міжнародному рівнях. Наголошено, що Інститут Польщі ВНУ імені Лесі Українки діє в тісній співпраці та за фінансової підтримки Генерального Консульства Республіки Польща у м. Луцьку, а також у тісному контакті з Товариствами польської культури імені Тадеуша Костюш- ка і Єви Фелінської, організацією «Спільнота польська» й Федерацією польських організацій в Україні.
doi:10.29038/2524-2679-2022-01-109-123 fatcat:trfgsi4drfbo5cbfxdgfslo7za