Mechanism of A-TIG and AA-TIG (advanced A-TIG)

H Fujii
2005 Welding International  
Özet Bu çalışmada, Osmanlı şiirinde on yedinci asır ve sonrasında örnekleri görülen tìġ-ı ġamġam, şemşìr-i ġamġam ve ġamġam-ı Rüstem terkiplerinde geçen ġamġam kelimesinin anlamı ve çıkış noktası ile ilgili bilgiler verilmiştir. On yedinci asır ve sonrasındaki yenilik arayışlarının bir tezahürü olarak Osmanlı şiirinde kullanılan ġamġam kelimesi incelenmiş, anlamı ortaya konulup çıkış noktası tespit edildikten sonra şairlerin kelimeyi hangi şekillerde kullandıkları belirlenmiştir. Eski benzetme
more » ... tir. Eski benzetme unsurları ve telmihler etki alanlarını kaybetmeden yaşarken bir taraftan aslında eski olan unsurların yeni bir kisveyle şiir dilinde boy gösterdiği on yedinci asır Osmanlı şiirinde tìġ-ı ġamġam tabirinin daha sık kullanıldığı görülmüştür. Tìġ-ı ġamġam ile ilgili bilgilerin kaynağı olan tercümelerin izi sürülmüş, Hint menşeli Ķahramān-ı Ķātil hikâyesi değerlendirilmiştir. Ayrıca zaman zaman bu tabirin Şeh-nāme'nin en güçlü şahsiyeti olan Rüstem'le birlikte anıldığı tespit edilmiş ve çalışmada bu karışıklığın ya da bir başka deyişle yakıştırmanın muhtemel sebepleri ortaya konmuştur. Abstract In this study, information about the meaning and origin of the word Ġamġam which is used in compounds such as tìġ-ı ġamġam, şemşìr-i ġamġam and ġamġam-ı Rüstem in Ottoman poetry in the seventeenth century and later on is given. The word ġamġam that began to be used in the seventeenth century and after as a manifestation of seeking originality is analyzed and its meaning is put forth, its origin is identified and the ways of the poets' usage of the word is determined. It's seen that the phrase tìġ-ı ġamġam is used more often in the seventeeth century in which traditional analogies and references live without losing their influence area while old components appear in the poetry language in guise of new. We have traced the translations which are the source of information about the tìġ-ı ġamġam; and studied the Indian origin story Qahraman-e Qatel in this * Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (İstanbul), omer.zulfe@marmara.edu.tr
doi:10.1533/wint.2005.3520 fatcat:khkj5bvo7vabdh4xxr2lfu7ujq