ПОТЕНЦІАЛ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ

Dmytro Say, Natalia Malynovska
2022 Public Administration and Regional Development  
Соціальна безпека держави, а саме соціальна безпека людей, є ключовим фактором її стабільності та подальшого розвитку. Проте обмежені ресурси, наявні державні структури та організації не завжди можуть повністю забезпечити та підтримати бажаний рівень соціальної безпеки у державі. Саме тому пошук та використання нових підходів до забезпечення соціальної безпеки, є важливим завданням державної політики. Волонтерство може бути важливою складовою соціальної безпеки держави в умовах сьогоденних
more » ... ків, а молодь – найактивнішою категорією у процесі волонтерської діяльності. Волонтерська діяльність може бути реалізована фізично або в онлайн середовищі, в залежності від потреб ситуації та можливості самих волонтерів. Важливою є роль волонтерів під час ліквідації наслідків стихійних лих, надзвичайних ситуацій тощо. Проте для отримання позитивних результатів, держава повинна створювати належні умови для розвитку та пропагування волонтерської діяльності. Волонтери можуть допомогти забезпечувати соціальну безпеку України за умови створення загального «клімату участі» у країні та сприянню діяльності волонтерських та благодійних організацій, а саме: мотивувати та заохочувати молодь бути соціально активною та брати участь у волонтерській діяльності; формувати ставлення до волонтерів та такої діяльності зі сторони організаторів та держави не як до безоплатної праці та безплатних робітників, а як до важливого ресурсу, який потрібно берегти, розвивати та підтримувати доступними наявними способами; розвивати та підтримувати різні форми волонтерства як оффлайн так і онлайн; готувати та залучати дітей та молодь до волонтерської діяльності з раннього віку; надавати можливості для волонтерства у різні вікові періоди та протягом всього життя. Подальшого дослідження та ґрунтовного аналізу потребує питання можливостей залучення до волонтерської інших категорій осіб окрім дітей та молоді, а також використання всіх можливостей онлайн-волонтерства, а також його популяризації для забезпечення соціальної безпеки держави.
doi:10.34132/pard2022.15.07 fatcat:ziztbmfhsnca7adjepm3hqledq