Fundamenty innowacyjnego społeczeństwa

Beata Przyborowska
2015 Rocznik Andragogiczny  
Streszczenie. Tekst porusza problem warunków tworzenia się społeczeństwa innowacyjnego. Ukazuje wyniki światowych rankingów innowacyjności. Na przykładzie Finlandii wskazuje na znaczenie demokracji i edukacji jako kluczowych warunków powstania i rozwoju innowacji. Słowa kluczowe: innowacja, innowacyjność, demokracja, społeczeństwo obywatelskie, edukacja. Summary. The paper discusses the problem of creating conditions for an innovative society. It presents the results of global innovation
more » ... s. The case of Finland indicates the importance of democracy and education as key conditions for the development of innovation.
doi:10.12775/ra.2014.005 fatcat:3mcbfzxncrf6bi4axfkcu3y22e