Influence of hormonal therapy on the level of prostate specific antigen in patients with advanced prostatic cancer

Sasa Vojinov, Goran Marusic, Ivan Levakov, Jelena Popadic-Gacesa
2010 Medicinski pregled  
Sažetak -Cilj rada je bio da se ispita uticaj androgenih blokada na vrednosti prostata specifičnog antigena kod bolesnika sa lokalno uznapredovalim i metastatskim karcinomom prostate. Ispitivani uzorak se sastojao od 60 bolesnika. Grupa od 45 bolesnika sa karcinomom prostate bila je podeljena na tri podgrupe, u zavisnosti od primenjenog terapijskog protokola (15 bolesnika na monoterapiji agonistima luteinizirajućeg rilizing hormona, 15 bolesnika na totalnoj androgenoj blokadi i 15 bolesnika na
more » ... i 15 bolesnika na monoterapiji antindrogenom). Kontrolnu grupu činilo je 15 pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate. Svim pacijentima su praćene vrednosti testosterona, luteinizirajućeg hormona i prostata specifičnog antigena neposredno pre, kao i tri, to jest šest meseci nakon uvođenja odgovarajućeg protokola. Sve tri vrste primenjenih terapijskih protokola u lečenju karcinoma prostate statistički su znatno snižavale vrednosti prostata specifičnog antigena u odnosu na početne vrednosti. Primena totalne androgene blokade i monoterapije agonistima luteinizirajućeg rilizing hormona dovela je do statistički znatnog sniženja vrednosti prostata specifičnog antigena u poređenju sa monoterapijom antiandrogenom. Iako prostata specifični antigen nije specifičan marker za karcinom prostate, dinamika njegove promene u toku androgene blokade predstavlja bitan pokazatelj terapijskog efekta.
doi:10.2298/mpns1008479v pmid:21446134 fatcat:d5ey5trnv5bnjilcjqa3xvantq