Inhoud juni 1940 no. 6

Editorial office MAB
1940 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Verschijnt maandelijks behalve in de maand augustus Men abonneert zich voor den gcheelen jaargang Abonnement per jaar f 10. -, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60 n o .
doi:10.5117/mab.17.17090 fatcat:3vri2yyburcwrds75gnbsgcje4