UTICAJ KOGNITIVNE DISONANCE NA PONAŠANJE POTROŠAČA

Nikola Gluhović
2019 ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO  
Teorija kognitivne disonance od velike je važnosti za naprednije razumijevanjeponašanja potrošača, ali i kod pojačanog interesovanja preduzeća za prepoznavanje,sagledavanje i analiziranje postkupovnog ponašanja potrošača. U radu se istražujufaktori koji utiču na stvaranje kognitivne disonance, naročito kod donošenja odluka okupovini proizvoda i/ili usluga. Takođe, u radu se nastoji definisati problemidentifikovanja određenog spektra vrijednosti, vjerovanja i emocija koji su
more » ... eđusobnonekompatibilni i sa kojima se suočavaju potrošači tokom odlučivanja, te ponuditirješenja za prevazilaženje ovih problema.Cilj rada prepoznaje se u istraživanju uticaja i implikacija kognitivne disonance narazličite aspekte postkupovnog ponašanja potrošača kod kupovine proizvoda i/ili usluga.
doi:10.7251/zrefb1913037g fatcat:ll6vhwi4azfwzpp47xm3y6cgkq