Pleuropneumonectomy and Chemothermotherapy for Diffuse Malignant Mesothelioma
びまん性悪性胸膜中皮種に対する新しい治療戦略 胸膜肺全摘術と化学温熱療法

Hiroshi Niwa, Yosuke Yamakawa, Kaoru Kondo, Ichiro Fukai, Masanobu Kiriyama, Satoshi Kondo, Osamu Tanamura, Akira Masaoka
1994 Haigan  
doi:10.2482/haigan.34.1023 fatcat:gmkjwsru5nekbiz354atbbhjda