Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich od czasów najdawniejszych do współczesności. Bd. 1: Trudne początki

Mathias Niendorf
2000
doi:10.25627/20004927235 fatcat:pvwjt25nvbb7tptfynt6s3c2bi