Polarization rotator of arbitrary angle based on simple slot-array

Xiaoming Liu, Xiaohang Cao, Junsheng Yu, Xiaodong Chen, Yuan Yao, Limei Qi, Zhijiao Chen, Jun Zhou
2015 AIP Advances  
doi:10.1063/1.4939582 fatcat:ctqzan3y7rbcvoygxlqiu3spri