A Study of Virulence Factors Produced by MRSA Strains Isolated from Blood Samples
MRSA血液由来株における病原因子の検討

Ryusuke MIZUKANE, Masao NAKATOMI, Yoji FUTSUKI, Jun ARAKI, Sadahiro ASAI, Katsuhiko SAWATARI, Yoichi HIRAKATA, Shigefumi MAESAKI, Kazunori TOMONO, Shigeru KOHNO
1998 Kansenshogaku zasshi  
doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.72.788 pmid:9780580 fatcat:7ssjrosv2vc3big5fbbtctp7iy